Scrum učenje

SCRUM je procesni okvir, ki se uporablja za obvladovanje dela na kompleksnih produktih ali storitvah od zgodnjih 1990-ih. Scrum razjasnjuje učinkovitost produktnega managementa in delovnih tehnik, da lahko kontinuirano izboljšujemo produkt, time in delovno okolje. Danes se uporablja na kompleksnih projektih v vseh panogah, tako v gospodarstvu kot tudi v javnem sektorju. Scrum podpira ljudi pri tem, da se osredotočijo na eno stvar, da se počutijo lastniki zadeve, da imajo možnost tesnega sodelovanja in komuniciranja, da lahko ves čas dvigujejo dodano vrednost produkta ali storitve in to v najkrajšem možnem času. Ljudje v Scrumu živijo naslednje vrednote: transparentnost, preverjanje, prilagajanje, zavzetost, fokus, odprtost in stalno učenje.

Transparentnost pomeni, da je velik del procesa viden vsem, ki so odgovorni za rezultat procesa. V Scrumu je potrebno redno preverjati napredek k cilju, da se ugotovijo neželene variance. Prilagajanje se zgodi vedno, ko ugotovimo, da nek vidik procesa odstopa na način, da bo posledično rezultat Scruma nesprejemljiv. V Scrumu stremimo k samoorganizirajočemu se timu, ki je zaradi tega tudi zavzet. Vsi člani tima razumejo cilj in svoje vloge, se prilagajajo spremembam, načinu dela in se učijo drug od drugega. V idealni različici bi vsi člani sorodnih področij v timu v končni fazi znali delati vse.