Individualni coaching

Coaching je podporni proces, ki nam pomaga črpati iz svojih virov moči, da smo lahko še učinkovitejši in dosegamo še boljše rezultate. Primeren je za vse, ki delujejo na zahtevnih oziroma ključnih pozicijah in se soočajo z velikimi pritiski prioritet, silnic v okolju, vodenja ljudi, odločanja in strateškega razmišljanja.

Z ustvarjanjem »varnega« in pozitivnega okolja daje coaching priložnost, da se ustavimo in izkoristimo trenutek za neobremenjen pogled, na kakšen način delujemo, kako bi to delovanje lahko še izboljšali in kaj bomo glede tega dejansko naredili. Je tudi priložnost začeti stvari, ki jih imamo že dolgo v akcijskem načrtu ali na seznamu želja, pa nikoli ne pridejo na vrsto. Coach nas pri tem podpira, odpira stvari, ki jih pri sebi in drugih ne vidimo, ki jih še ne znamo, predaja znanje in izkušnje, spremlja piljenje naših veščin, nas podpira pri udejanjanju načrtovanega in pomaga, da začnemo učinkovito predelovati stres. S tem izboljšujemo tako kvaliteto svojega bitja kot tudi rezultate svojih naporov.

Proces je ciljno usmerjen in poteka v več srečanjih v daljšem časovnem obdobju, med srečanji pa udeleženec coachinga izvaja dogovorjene aktivnosti. Ker je coaching odnos zaupanja med coachem in udeležencem ter hkrati tristranski odnos med udeležencem, coachem in organizacijo – naročnikom, se pred začetkom coachinga opredelijo medsebojna razmerja in vprašanja zaupnosti.

Zanimam se za individualni coaching >