Skupinski coaching

Coaching skupine poteka v varnem in sprejemajočem »balončku«, v katerem rešujemo konkretne izzive tima.

Udeleženci pogledajo, v kateri fazi so kot tim, postavijo ali osvežijo vizijo, poslanstvo, strategijo in cilje tima, pogledajo timske vloge, sprejetost vodje, timske procese in timsko komunikacijo, postavijo potrebna timska pravila.

Posamezniki se učijo drug od drugega in iz interakcij, ki se dogajajo med timskim coachingom.

Ozaveščamo dinamiko njihovega sodelovanja, naučimo jih opazovati proces njihove interakcije, da so sposobni poiskati učinkovite rešitve in se ne izgubljajo v govorjenju in v boju argumentov. Timski coaching vsebuje močne elemente tim bildinga.

Želimo skupinski coaching >