Lego Serious Play

Priigrajmo si uspehe

Lego Serious Play je tudi odlična igra za timbilding, kjer tim spozna drug drugega iz drugačnih vidikov kot doslej, uglašuje medsebojno komunikacijo, poslušanje, dviguje zavedanje dinamike skupine, razvija hvaležnost za prispevek vsakega sodelavca, pomaga postaviti timska pravila glede na nove uvide o kvaliteti sodelovanja.

Prihranek pri uporabi Lego Serious Play metode

Podjetje ima od delavnice vedno prihranek. Zakaj?

Dejstvo, da se ključni ljudje sestanejo in si vzamejo čas za bolj kreativno in učinkovito razmišljanje kot po navadi, da se med seboj poslušajo, upoštevajo in gradijo na skupnih idejah, ki jih potem na nek način (tudi če v najbolj grobi obliki) udejanijo, pripelje do tega, da se v vaši praksi nekaj spremeni na bolj učinkovito. Pri tem nastane prihranek energije in časa, ki ga sicer porabimo za usklajevanje, reševanje različnih mnenj, konflikte in podobno. Ob dobri zastavitvi cilja in ustreznem času za delavnico pa so prihranki zaradi izogibanja slepim ulicam tudi bistveno večji. V praksi je tako prihranek od osem do tudi osemsto-kratnika vložka v delavnico.

Kontaktirajte lego trenerja >