Naša osebna uspešnost

Holistični trening

Redko lahko nadzorujemo, kaj se dogaja okoli nas, vedno pa lahko izberemo, kaj se dogaja v nas. (John C. Maxwell)

Samopodoba in samozavest

Naša samopodoba, odrasli in otroški princip delovanja, peskovnik, ozaveščanje notranjega dialoga (negativni in pozitivni gonilci), notranji sodnik

Psihosomatika

Naše povezave med telesom, dušo in racionalnim, telo kot ogledalo našega stanja, zgrajena psihološka struktura, dihanje in pretok energije, blokade in napetosti v telesu, sedem psihosomatskih nivojev, ego in pravi jaz

Čustvena inteligenca

Razumevanje lastnih čustev, zavedanje in upravljanje z lastnim notranjim stanjem, razumevanje drugih, zaznavni položaji (prva, druga, tretja pozicija), sidranje, razvijanje prostora svobode, pogovor »v mojem svetu«

Proaktivnost

Osebno poslanstvo, postavljanje osebnih ciljev (SMART, HUGG, EXCITE), mentalna vadba za doseganje ciljev, zavedanje naših notranjih zapisov in prepričanj, spreminjanje prepričanj, spreminjanje navad, zavedanje kroga vpliva, odgovor - nosti

Upravljanje s stresom na delovnem mestu

Razvijanje čuječnosti, učinkovito sproščanje na delovnem mestu, upravljanje s svojim notranjim stanjem

Timsko delo

Umeščanje samega sebe v zrelostni kontinuum (od individualizma do soodvisnosti), mentaliteta izobilja, prispodoba čolna, bančni račun zaupanja

Učinkovito učenje

Zakonitosti učenja odraslih, faze učenja, pogoji za učinkovito učenje, pomen prepričanj in predpostavk, upravljanje z jaz 1 in jaz 2, VAKOG reprezentacijski sistem, učenje z metaforami in asociacijami, sprehod po nevroloških nivojih, afirmacija, vizualizacija, in še marsikaj.

Zanima me holistični trening >