Moderiranje

Premaknimo stvari šest korakov naprej

Kreativni proces je proces vdaje, ne proces kontrole.

Moderiranje je vodenje kreativnega procesa v skupini ljudi, ki sledi zadanemu cilju. Moderator je oseba, ki spodbuja ustvarjalnost članov skupine, podpira raziskovanje, spodbuja odprto, sproščeno komunikacijo ter doseganje soglasja. Člani skupine sprejmejo pravila komunikacije. Moderator uravnoteža in razrešuje napetosti med njimi, uravnoteža komunikacijo in ji daje ton. Zagotavlja, da so slišana vsa mnenja in da h kreiranju prispevajo vsi člani skupine ter omogoča prevzemanje odgovornosti za rezultate s strani vseh članov skupine. Moderator glede vsebine rešitve ostaja nevtralen.

Moderiranje je uspešna metoda v primerih:

  • ko projekt, aktivnost ali naloga ne napreduje z želeno hitrostjo ali pa se ustavi, ker obstaja nestrinjanje glede nečesa in to preprečuje uspešen zaključek;
  • ko si skupina želi doseči odličen rezultat in bi zato želela delati neobremenjeno in v varnem okolju;
  • ko skupina želi pogledati na rezultate preteklega obdobja in postaviti cilje za prihodnost;
  • v časih velikih sprememb, da se udeležencem pomaga soočiti in učinkovito upravljati s spremembami;
  • ko so interesi udeležencev različni in bi se radi izognili situaciji, ko bi en sam interes prevladal in usmerjal proces;
  • ko skupina želi doseči določen rezultat, pa obstajajo dvomi, da bo stvar tekla gladko.


V moderiranju uporabljamo različne pristope in orodja, med drugim prilagojen »Active Review Cycle«, »I.D.E.A.S.«, »Appreciative Inquiry«, hišo sprememb, šest klobukov, Lego Serious Play, ipd.

Želim več informacij o moderiranju >