Peter Č.

direktor družbe, industrija jekla

Peter Č.

»S prihodom v podjetje sem moral spoznati, spremeniti in na novo oblikovati kompaktno vodstveno ekipo, ki bo verjela v vizijo, vrednote in strategijo razvoja podjetja. S pomočjo individualnega coaching sem prilagodil komuniciranje posamezniku, pridobil orodja za motiviranje in komuniciranje s podrejenimi predvsem v smislu, da se poistovetijo s spremembami in jih vzamejo za svoje. Vsak coaching je dogodek posebej, kjer se razloži, analizira tekoča situacija in predvsem spoznava orodja za čim bolj učinkovito reševanje nastale situacije. Po vsakem coachingu je izdelana strategija in predlagane rešitve za določen problem in z veseljem in napolnjen z energijo se vračam v moj tim.

Tradicionalno podjetje z globoko zakoreninjeno "železarsko" miselnostjo smo začeli preoblikovati v moderno, fleksibilno in kupcu usmerjeno podjetje. Spremembe so naletele na velik odpor tako pri proizvodnih delavcih kot pri režijskih. S timbildingom smo želeli predvsem povezati in prečistiti novo postavljeno vodstveno ekipo. Skupno oblikovanje vizije in vrednot podjetja je poenotilo vodstveno ekipo, ki se je tudi poistovetila s skupno izdelano vizijo in vrednotami, ki smo jih sestavili na timbildingih. Sedaj lažje komuniciramo in prenašamo spremembe na nižje nivoje.«