Čez vikend popravljaj, kar si med tednom naredil narobe?

08.03.2015
V Financah (5.3.2015, št. 45) je bil objavljen prispevek o nagrajencih GZS, ki svetujejo kako doseči poslovni uspeh, in naslov sem si sposodila iz članka.

Naslov je, za tiste, ki ne preberemo vsakega članka v časopisu, zavajajoč in ustvarja popolnoma drugačen sklep, kot ga izluščiš iz vsebine pod njim. Seveda ni bistvo v tem, da med vikendom popravljaj napake, ki si jih naredil med tednom.

Bistvo je, da Slovenija v veliko industrijah je, in v bodoče vedno bolj bo, predraga, da bi izdelovali izdelke brez lastne blagovne znamke. V najširšem pomenu besede. Težja, a trajnostno uspešnejša pot je iskati ozke, specialne segmente, razvijati in izdelovati po meri naročnika, vlagati v lastno znanje in izdelke. Se ne ozirati preveč nazaj. S pogumom, vztrajnostjo in inovativnostjo je pot naprej bistveno lažja. Inovativnost pride z občutkom, da si lahko dovolimo biti drzni in da se napakam pri tem ne da izogniti. Učinkoviti podjetniki pa imajo med vikendom odprte oči, misli in duha.

Dobre ideje se velikokrat porodijo izven pisarne in delovnega okolja. In seveda je tukaj dejstvo, na katerega še vedno prevečkrat ne naletimo, da je potrebno biti dovolj samozavesten in »ponižen«, da se zavedamo svojih močnih področij in ob tem tudi tistih področij, ki jih po svoji vlogi ali kompetencah prepuščamo drugim, da nas dopolnjujejo in podpirajo. Tako se vse začne in konča pri ljudeh.